Om medlemsskab
Der er to former for medlemskab af Kunstværkstedet. Man kan enten være fuldt medlem af Kunstværkstedet eller vælge kun at være medlem af vores kunstdatabase på nettet.


Fuldt medlemskab:
Som fuldt medlem af Kunstværkstedet har man fri adgang til vores atelier, værksted og udstillingsfaciliteter. Desuden har man mulighed for at være en del af kunstdatabasen, hvor man kan præsentere sig selv og sin kunst. Derudover får man mulighed for at deltage i aktiviteter og udstillinger arrangeret af Kunstværkstedet. Man har også mulighed for at deltage i værkstedsmøderne og på den måde være med i de beslutninger, der tages.
Som fuldt medlem betaler man ikke almindeligt medlemskontingent, i stedet deles vi alle om udgifterne til husleje og vi betaler hver især for den el der bruges, når vi benytter keramikovnen.


Det koster 200 kr. i husleje om måneden at være medlem af Kunstværkstedet.


Og det koster 60 kr. pr. brænding, ved brug af vores keramikovn.


Medlem af kunstdatabasen:
Som medlem af kunstdatabasen kan man få en præsentation af sig selv lagt ind i databasen, samt oplysninger om hvor man har udstillet. Desuden kan man lægge billeder af sine værker ind i databasen, så andre kan se dem.


Det koster 25 kr. om måneden eller 300 kr. om året at være medlem af kunstdatabasen.


Prisen for at være medlem af kunstdatabasen går udelukkende til opretholdelse, videreudvikling og formidling af databasen.